Om Nilom AB

Nilom AB

Nilom startades 2015 i lokaler på Uddebo, där rostskyddsmålning bedrivits sedan 1978.
Vi erbjuder blästring och rostskyddsmålning samt beläggningar av slitskydd till främst industrin i länet.

Tillsammans har vi över 100 års erfarenhet av rostskyddsmålning och blästring, majoriteten av vår erfarna personal är diplomerade målare.
Vår anläggning är en av de större i Norrland med en målningshall som mäter 12x48m. Detta gör vår produktionslinje väldigt effektiv och vi har kapacitet att leverera stora kvantiteter med korta leveranstider samt ta större gods som normalt är svårt få in för målning i kontrollerad miljö.

Med vår mobila utrustning utför vi arbeten på fält. Vi erbjuder fristråleblästring samt dammfri blästring med vaccuumbläster, lämpligt på mindre ytor i känsliga miljöer. Vaccuumblästring gör det även möjligt att utföra rostskyddsarbeten under kundens pågående produktion.

Vi är sedan juli 2021 auktoriserad inom rostskyddsmålning.

Auktoriserad rostskyddsmålning