Blästring

Frisråleblästring
Uförs i våra lokaler samt ute hos kund, valet av blästermedel anpassas efter material.

Vaccumblästring
Lämpligt för mindre ytor i känsliga miljöer samt då kunden vill ha arbetet utfört under pågående produktion.

Blästring