Varmförzinkning

Processen
Processen föregås av avfettning samt förbehandling i syrabad. Detta för att ge förutsättning för god vidhäftning för zinkbehandlingen. Konstruktionens utformning samt valet av stål är en avgörande faktor för ett högkvalitativt resultat.

Vår gryta mäter 6,5 m x 1,4 m x 1,8 m. All varmförzinkning sker enligt standard SS 1461, eller enligt kundspecifika önskemål.

Att tänka på inför varmförzinkning
Konstruktionen bör vara utformad för varmförzinkning varför det är viktigt redan vid ritbordet att anpassa konstruktionen för att kunna sänkas ner i badet. Stänga hörn och utrymmen får inte förekomma då dessa bildar luftfickor som orsakar explosioner i zinkbadet. Detta är framför allt en fara för personalen men påverkar även kvaliteten på slutprodukten.

Valet av stål påverkar i hög grad ytans kvalitet och utseende, där mängden kisel och fosforhalter har en stor påverkan. Var därför noga med att informera er leverantör av stål att det skall varmförzinkas.

Vassa hörn, kanter slipas till en radie om 2mm, svetsarna skall vara täta och fria från porer samt svetssprut elimineras. Mer om detta finns att läsa på Nordic Galvanizers.